2019 ÖSYS Başvurusu Nereye Yapılacak?2019 ÖSYS Başvurusu Yapmak için Buraya Tıklayınız

2019 ÖSYS Başvurusu Ne Zaman Yapılacak? 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS 2019) kapsamında 15-16 Haziran tarihinde yapılacak olan tyt ve yks başvuruları 12 şubat-6 mart 2019 tarihleri arasında yapılacak

YKS'ye girme hakkı kazanan adaylardan, YKS'ye başvuru yapmak isteyenlerin, 12 şubat 6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi uzatılmayacaktır.mazeretli başvuru 19 mart tır

Adaylar, başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemelidir. 2019-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu İndirmek için Buraya Tıklayınız

2019 ÖSYS Başvurusu Nereye Yapılacak?Notlar:

(1) Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü öğrencileri belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.

(2) 2008 yılı ve sonrasında MEB’e bağlı bir ortaöğretim kurumundan mezun olan/olacak adayların E-Okul’da kayıtlı ortaöğretim eğitim bilgileri başvuru ekranında yer alacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan son sınıf öğrencileri kendi okul al rına, mezun adaylar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde eğitim bilgisini ilk kez ÖSYM sistemine ekletmek veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik yaptırmak isteyen adayların diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

(4) Adayın başvuru merkezine giderken nüfus cüzdanı/pasaportunu yanında bulundurması zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişenlerin, başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, sağlık/engel bilgi formunu, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini, engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

2019 ÖSYS Başvurusu Nasıl Yapılacak?

2019-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-ÖSYS Kılavuzuna Erişim: 2019-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adaylar, 2019-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi

• Bir ortaöğretim kurumunda son sınıf düzeyinde öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından yapacaklardır. Kendi okulu başvuru merkezi olmayan adaylar okul müdürü tarafından ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezine yönlendirilecektir.

• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar; başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

• Diğer adaylar (açık lise öğrencileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan/var olan eğitim bilgisinde değişiklik olan adaylar); başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin
birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve
ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

** Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYS sınavlarına başvuru yapmış adayların Eğitim Bilgileri ÖSYM sisteminde bulunmaktadır. ÖSYM sisteminde eğitim bilgileri olmayan adaylardan 2008 yılı ve sonrasında MEB’e bağlı bir ortaöğretim kurumdan mezun olanlar,ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi > Profilim > Eğitim Bilgilerim menüsünden “Eğitim Bilgilerimi
E-Okul’dan Güncelle” butonuna tıklayarak, varsa E-Okul’da kayıtlı ortaöğretim eğitim bilgilerini ÖSYM sistemine yansıtabileceklerdir.

DİKKAT: MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi bulunan adayların bu bilgileri, 2018-ÖSYS başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okuldaki bilgilerin güncellenme işleminin 2018-ÖSYS’ye başvuru süresinden sonra tamamlanacağı durumlarda bu adaylar, mevcut bilgileri ile 2018-ÖSYS’ye başvuru yapabileceklerdir. Adayların MEB e-okuldaki eğitim bilgileri, ÖSYM tarafından TYT YKS öncesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacağından bu bilgilerin güncel olması gerekmektedir. MEB e-okuldaki eğitim bilgileri ÖSYM tarafından 2018 Haziran ayının son haftası içinde son kez diploma notları ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

Askeri okullar, KKTC ortaöğretim kurumları ile Konservatuvarlarda ve yurt dışı okullarda öğrenim gören adaylar
bu sistemin dışındadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: ÖSYS başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

d) Başvuru Ücretinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

e) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, kı-
lavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

f) Aday Başvuru Formunun Onaylatılması: Son sınıftaki adaylardan MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi
olmayanlar, Aday Başvuru Formundaki eğitim bilgilerini kendi okul müdürlüklerine onaylatacaklardır.

g) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

1) MEB e-okul sisteminde ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi olmayanlar,

2) MEB e-okul sisteminde eğitim bilgisi olmayanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgisinde değişiklik olanlar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya diğer başvuru merkezlerinden yapacakları başvuru sırasında Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim edeceklerdir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacaktır.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (diploma, sağlık raporu, transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler, aday
tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

YURT İÇİNDEN VE KKTC’DEN BAŞVURANLAR İÇİN SINAV/SINAV GEÇİŞ BAŞVURU ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Adayların sınav başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, ÖSYS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir.Ücret, İnternet aracılığıyla da yatırılabilir.

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

* Sınav başvuru ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir

YKS Başvuru Ücretini Online Ödemek için Tıklayınız

YURT DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak
yatıracaklardır.
YKS