ÖSYM Sonuc Acıklama YKSÖSYM Sonuc Acıklama 2018 YKS Giriş için Tıklayınız

Haziran 2018 tarihlerinde yapılan 2018-YKS sonuçlarının,Temmuz 2018'de tarihinde açıklanması beklenmektedir.

Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar beş farklı sınav içeren 2018-YKS'de yarışmıştır. ÖSYM, TYT sonuçlarını 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde sınav sonuçlarını değerlendirerek adayların ve ailelerinin meraklı bekleyişlerini sonlandırmıştı. Bundan sonraki süreç, başarılı olan öğrenciler için hedefledikleri yükseköğretim programlarının tercih edilmesi ve yerleştirme işlemleri ile devam edecektir. Temmuz 2018 tarihleri arasında adayların okumak istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyen tercihleri alınacak ve ilgili yerleştirmeler de yapılarak 2018-ÖSYS süreci tamamlanmış olacaktır.

Sınav sonuçları ile birlikte ÖSYM http://www.osym.gov.tr/ İnternet sitesi üzerinden 2018-YKS Sayısal Bilgiler açıklanmıştır. Bu bilgiler arasında hem test bazında adayların verdiği cevapları ortalama ve standart sapmaları, doğru sayıları dağılımı, hem puan türü bazında ilgili puan dağılımları, hem de Okul Türüne göre ve adayların öğrenim durumlarına göre sonuçların dağılımı verilmiştir. Her zaman olduğu gibi sınavlarda en fazla başarı gösteren adayların bilgileri de sunulan bilgiler içerisinde bulunmaktadır. Benzeri şekilde bu bilgi setine, adayların terchilerine yaparken dikkate almaları gereken yükseköğretim programları kontenjan bilgileri de (hem puan bazında hem de kontenjanı en fazla olan yükseköğretim kurumu bazında) dahil edilmiştir.

2018-YKS Sonuçları
2018-YKS Sayısal Bilgiler
2018-YKS Cevap Kağıdı Görüntüleri

TYT YKS net puan hesaplama programı indir

YÖK sanal tercih rehberi indir

TYT YKS başarı sırası hesaplama sihirbazı Tıkla İndir