2018 YKS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı2018 LYS hazırlıkları devam ediyor. İyi bir yaşayan kalitesi hayal eden tüm üniversite adayları çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu yazımızda 2018 LYS-3 Coğrafya konularının ders ders yarılmış şekliyle listesini bulacaksınız. Böylece çalışmalarınız daha düzenli ve programlı şekilde ilerleyebilir. Özellikle eşit


ağırlık ve sözel tercih yapmak isteyen üniversite adayları için 2018 LYS Coğrafya testleri büyük önem taşıyor. 2017 yılıyla bir farklılık gözlemlenmesini beklemediğimiz konular şöyle sıralanıyor.

2018 LYS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı

Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)


Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)


Nüfus Politikaları (1 Soru)


İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)


Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)


Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)


Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)


Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)


Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)


Türkiye İklimi (1 Soru)


Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)


Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)


Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) (1 Soru)


Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)


Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)


Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)


Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)


Uluslar Arası Örgütler (1 Soru)


Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)


Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)


Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)


Enerji Kaynakları (1 Soru)

TOPLAM: 24 Soru
2018 LYS Coğrafya Konuları Nelerdir?
1-DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar

Levha Hareketlerinin Etkileri


Levha Hareketlerinin Etkileri


Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı


Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı


Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri


Biyoçeşitlilik


Ekosistemin İşleyişi


Enerji akını ve madde döngüsü


Hidroelektrik Potansiyel


Doğadaki ekstrem Olaylar
2-BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfusun Gelişimi ve Dağılımı


Nüfusun Nitelikleri


Göçlerin neden ve sonuçları


Nüfus Politikaları ve şehirlerin Fonksiyonları


Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri


Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği


Türkiye’nin Nufus Politikası
3-EKONOMİK FAALİYETLER

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri


Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri


Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması


Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar
4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye


Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler


Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri


Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri


Türkiye’de Hayvancılık


Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları


Sanayi ve Turizm (Genel


Türkiye’de Sanayi ve Turizm


Dünya’da Ulaşım ve Ticaret


Türkiye’de ve UlaĢım ve Ticaret


Ekonomil Faaliyetler (Genel
5-ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetler


Türkiye’de Doğal Afetler


Doğal Kaynaklar ve Çevre


Doğal Kaynakların KeĢfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri


Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri


Küresel Çevre Sorunları


Küresel Çevre Sorunları

6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

Fiziki ve BeĢeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler


Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri


Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Ġç Bölgeler


Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri


Ülkeleri Tanıyalım


Ülkeleri Tanıyalım


Ülkeleri Tanıyalım


Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler

Heyecan yükseliyor. Bu aşamada önemli olan moralinizi yüksek tutmak ve engelleri konu konu aşmak. Engelleri aşabilmek için çalışacağınız konuların belli bir sırasının olması ve belli bir düzende çalışmanız testlerdeki sorular arasında mantık bağı kurabilmeniz için önemlidir. Çalışmalarınızda bir program yapabileceğiniz ve düzenli olarak çalışmanızı sağlayabilecek

1 yorum

Cografya

Yok artik bu kadar cok mu ??

17.03.2015 - Misafir