2018 YKS Biyoloji Konuları Soru DağılımıLYS-2 Fen bilimleri testi özellikle Sayısal öğrenciler için Matematik-Geometri testiyle birlikte büyük önem taşımaktadır. Bu testten alacakları yüksek puanlarla üniversitelerin sayısal bölümlerini seçebilmek için avantaj yakalamaya çalışacak olan öğrenciler Biyoloji konularına çalışmaya şimdiden başladılar. Bizler de 2017 sınavı ile içeriğinin aynı olacağını düşündüğümüz 2018 Lys-2 Fen Bilimleri Biyoloji Konularını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki listede 2018 Lys-2 Fizik konularını listeli olarak ayrı ayrı bulabilirsiniz.

2018 LYS Biyoloji Konuları Soru Dağılımı

Hücre(1 Soru)


Hücre Solunumu (1 Soru)


Canlıların Temel Bileşenleri (1 Soru)


Sindirim Sistemi (1 Soru)


Protein Sentezi (1 Soru)


Genetik (2 Soru)


Nükleik Asitler(2 Soru)


Endokrin Sistem(2 Soru)


Üreme Ve Gelişme(2 Soru)


Sinir Sistemi(3 Soru)


Dolaşım Sistemi(4 Soru)


Solunum Sistemi(1 Soru)


Boşaltım Sistemi(1 Soru)


İskelet Ve Kas Sistemi(1 Soru)


Bitkisel Hormonlar(1 Soru)


Fotosentez (1 Soru)


Bitkilerde Hareket(1 Soru)


Bitkilerde Taşıma(1 Soru)


Beslenme İlişkileri(1 Soru)


Populasyon Genetiği(2 Soru)

TOPLAM: 30 Soru
2018 LYS Biyoloji Konuları Nelerdir?

1-Hücresel Solunum


2-Fotosentez (değiĢiklikler var denklemlerde


3-Hücre Bölünmesi ve Üreme


4-Bitkilerde Üreme ve GeliĢme


5-Hayvanlarda Üreme ve Geliflme


6-Protein Sentezi


7-Kalıtım ve Biyoteknoloji


8-Evrim ve DavranıĢ


9-Bitkisel Dokular ve Bitki Organları


10-Bitkilerde TaĢıma


11-Bitkilerde Beslenme


12-Bitkilerde Büyüme


13-Hayvansal Dokular


14-Sinir Sistemi ve Duyu Organları


15-Endokrin Sistem


16-Destek ve Hareket Sistemi


17-Sindirim Sistemi


18-DolaĢım Sistemi


19-Solunum Sistemi


20-BoĢaltım Sistemi