Üniversite hayallerini belirleyen YKS testi hangisi?YKS’nin ilk ve belki de en belirleyici testi YKS Matematik Geometri testi. Geçen yıl, LYS’ye girmek için 1 milyon 73 bin 18 aday başvuruda bulunmuştu. Bu adayların 863 bin 176’sı, en gözde bölümlerin puanlarında etkisi büyük olan LYS-1 Matematik Sınavı’nda yarıştı. Hem sayısal hem de eşit ağırlık öğrencilerin sıralamalarını en çok etkileyecek olan bu testte ki başarılı sonuç, adayların üniversite hayallerinde belirleyici olacak. YKS'deki en büyük yarışın bu testte olacağını söylemek, sanırım yanlış olmaz. İşte bu yüzden, 2018 YKS Matematik sınavında başarılı olmak büyük önem taşıyor.Her iki sınavın ortak konusu bir hayli fazla

YKS Matematik sınavı, ilk sınava TYT'ye göre daha kapsamlı ve yorumdan ziyade bilgi gerektiren sorulardan oluşuyor. Matematik testini incelediğimizde , özellikle son sınıfta işlenen ‘Türev, İntegral, Limit gibi konuların büyük bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. YKS sınavının konularını incelediğimizde, hem tyt’nin hem de YKS ’nin ortak birçok konusunun olduğunu görüyoruz. Her yıl ortalama olarak soruların 30 ila 40 sorunun tamamen YKS konularından , 10 ila 20 soru arasında da TYT-YKS ortak konularından geldiğini görüyoruz.

Sadece konuları bilmek yetmiyor!

YKS Geometri testinde karşımıza çıkan sorular aslında mantık olarak TYT’den çok da farklı değil. Bununla beraber görece TYT’ye nazaran biraz daha kapsamlı ve zorlayıcı soruların geldiğini söyleyebiliriz. Son yıllarda ‘Katı Cisimler, Doğrunun Analitik İncelemesi ’ gibi konuların ağırlıklı olarak kendine yer bulduğunu görüyoruz. Geometri sorularında en önemli nokta , sadece konuları bilmenin adaylara tek başına başarıya ulaştırmaması. Geometri dersinden başarılı olabilmek için öncelikle soruyu doğru okumak, şekli incelemek ve neyin sorulduğunu iyi anlamak gerekiyor. Bu , sorunun yarısından çoğunun çözülmesi anlamına geliyor. Konularla ilgili çok fazla pratik yapmak, bu testte başarılı olmak için olmazsa olmazların başında geliyor.

Geçen yıl sorular nasıldı?

LYS’ye giren öğrenciler, Matematik sorularını genel anlamda zor bulduklarını söylediler. Özellikle zaman sorunu yaşadıklarını ve yetiştiremediklerini vurguladılar. İşlem fazlası olan soruların oranının çok olması zaman kaybına yol açtığını belirttiler.

Adaylar, İntegral, Türev sorularının ağırlıkta sorulduğunu, soruları çözebilmek için bir kaç konuyu aynı anda bilmek ve aynı zamanda bu bilgileri harmanlayabilmek gerektirdiğini vurguladı . Geometri testinin Analitik konuları ağırlıklı olduğunu, Matematik testinde olduğu gibi genel anlamda zaman sorunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Analitik ile ilgili 15 soru (çember, düzlem analitiği), Elips ile ilgili 1 soru soruldu . Diğer sorular ise, alan ağırlıklı sorulardan oluştu. Öğrenciler, bu soruları çözebilmek için çember konusunu iyi bilmek gerektiğini ifade ettiler.

Genelde soruları çözebilmek için öğrencinin bütün konulara hakim olması gerektiği ni söyleyebilir iz. Geometri testinin , Matematik testine göre daha zor olduğu öğrenciler tarafından özellikle vurgulandı.

Matematik: Matematik sorularının genel olarak önceki yıllara benzemesine rağmen, zaman harcamayı gerektiren, kapsamlı ve ayrıntı sorgulayan sorular olduğu görüşü hakim.

Adaylar soruları çözerken zorlandı. Zaman sorunu yaşayanlar ve yetiştiremediklerini söyleyenler fazla. Soruların müfredat dağılımında da kısmen değişikliğe gidildiği söylenebilir.

Her yıl az soru çıkan kümeler, matris ve determinant gibi konulardan daha çok soru çıktı. Türev ve trigonometri gibi konulardaki soruları çözmek için birkaç konuyu aynı anda bilmek ve bu bilgileri harmanlamak gerekiyor.

Sınav, çok işlem gerektiren sorulardan oluştu. Bazı adaylar, soruların zorluğunu görünce bitmeden sınavdan çıktı.

Geometri: Geometri testi ise tam bir hayal kırıklığı. Sınavın en düşük başarı düzeyindeki testlerinden biri. Adayların pek çoğu ‘kalem oynatamadıklarından’ söz etti. Özellikle analitik geometri sorularının çok zorlayıcı olduğunu söyleyen fazla sayıda aday var. Ayrıca geometri testinin matematiğe göre daha zor olduğu öğrenciler tarafından vurgulandı .

Belli ki YKS’in soru tarzı değişiyor. Kolay gibi gözükmesine rağmen, uğraştıran, zaman harcatan sorular var. Görmeye dayalı ve yardımcı bilgiler kullanılarak çözülmesi gereken sorular ağırlıktaydı.