2018 YKS Kimya Konuları Soru DağılımıLYS-2 Fen bilimleri testi özellikle Sayısal öğrenciler için Matematik-Geometri testiyle birlikte büyük öneme sahip. Bu testten alacakları yüksek puanlarla üniversitelerin sayısal bölümlerini seçebilmek için avantaj yakalamaya çalışacak olan öğrenciler Kimya konularına çalışmaya şimdiden başladılar. Bizler de 2017 sınavı ile içeriğinin aynı olacağını düşündüğümüz 2016 Lys-2 Fen Bilimleri Kimya Konularını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki listede 2018 Lys-2 Kimya Konuları,listeli olarak ayrı ayrı bulabilirsiniz.

2018 LYS Kimya Konuları Soru Dağılımı

Gazlar (2 Soru)


Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru)


Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entalpi) (3 Soru)


Radyoaktiflik (1 Soru)


Asit-Baz Çözeltilerinde Denge (4 Soru)


Çözünürlük Dengesi (1 Soru)


Tepkime Hızı (1 Soru)


Kimyasal Denge (2 Soru)


Elektrokimya (1 Soru)


Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar (1 Soru)


Organik Kimya (12 Soru)

TOPLAM: 30 Soru
2018 LYS Kimya Konuları Nelerdir?

1-Atomun Yapısı


2-Mol Kavramı


3-Periyodik Sistem


4-Elementler Kimyası


5-Oksitler


6-Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


7-Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri


8-Gazlar


9-Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık


10-Çözeltiler


11-Kimyasal Tepkimelerde Enerji


12-Reaksiyon Hızı


13-Kimyasal Denge


14-Sulu Çözeltilerde Denge


15-Asitler ve Bazlar


16-Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik


17-Elektro Kimyasal piller


18-Elektroliz


19-Organik Kimyaya Giriş


20-Alkanlar


21-Alkenler


22-Alkinler


23-Alkoller ve Eterler


24-Aldehitler ve Ketonlar


25-Karboksilli asitler ve Esterler


26-Alifatik Amonyak Türevleri


27-Aromatik Bileşikler


28-Organik Reaksiyonlar


29-Çekirdek Kimyası

1 yorum

hatanız

Kimyasal tepkimelerde enerji "entolpi" değil "entalpi". Ama çok yararlı bi konu teşekkürler.

09.02.2015 - Misafir