YÖK TYT-YKS puanlama sistemini açıkladı mı?YKS'de adaylar, girmek istedikleri bölümlere alanlarıyla ilgili soruları ya hiç çözmeyerek ya da Türkçe, Matematik sorularının yarısı kadar soru çözerek girecekler. Adaylardan felsefe öğretmenliği bölümü için felsefe soruları; 2 yıllık ağız ve diş sağlığı, anestezi gibi sağlık bölümleri için fizik, kimya, biyoloji soruları çözmeleri istenmeyecek.

YÖK'ün, bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) açıkladığı 12 Ekim'den bu yana yeni sisteme dair tartışmalar dinmiyor. Sınavdaki soru dağılımı ve puanlama en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. YÖK, geçen hafta bir dizi revize yaptı. Buna göre Eşit Ağırlık (EA) puanının hesaplanmasında etkili olacak Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya-1 testinin adını Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi olarak değiştirdi. Sistem ilk açıklandığında hukuk başta olmak üzere EA puanlamasında tarih soruları yer almıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte tarih, 10 soruyla teste girdi. Ancak sadece tarihte yapılan düzenleme, tartışmaları sona erdirmedi.

YÖK, puanlama sistemini açıklamadı ama uzmanlar, soru sayılarının azaltılmasının belli puan aralığında yığılmaları artıracağını, bir sorunun bile yanlış yapılmasının öğrencilere büyük puan kaybettireceğini kaydediyorlar. Yine adayların girmek istedikleri bölümlerle ilgili soruları ya hiç çözmeyerek ya da Türkçe, Matematik sorularının yarısı kadar soru çözerek girecek olmaları da çok eleştiriliyor.

Adları değiştirildi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre geçen yıl Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türü Sözel; Matematik-Fen (MF) Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) puan türü de Eşit Ağırlık oldu. Bir program geçen yıl hangi puan türüyle alıyorsa bu yıl ona karşılık gelen puan türüyle alacak. Örneğin geçen yıl MF ile alan tıp fakültesi bu yıl Sayısal puan türüyle öğrenci kabul edecek.

Yeni uygulamada bazı bölümlerin puanlamasında ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Öyle ki Eşit Ağırlık ile öğrenci alan Felsefe Öğretmenliği, Sosyoloji, Psikoloji programları için Felsefe Grubu sorularının etkisi olmayacak. Geçen yıl bu bölümler için adaylara, 8 Psikoloji, 8 Sosyoloji, 8 Mantık, YGS'de de 8 tane Felsefe olmak üzere bu gruptan 32 soru sorulmuştu. Bu yıl YGS yerine gelen Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sadece Türkçe ve Temel Matematik soruları yer alacak, Felsefe Grubu sorusu yok. İkinci aşama olan Sosyal Bilimler-2 sınavında da soru sayısı 12'ye düştü. Ve bu sorular sadece Sözel puanın hesaplanmasında kullanılacak. Örneğin Tarih Öğretmenliği bölümünü seçen öğrencilerin bu soruları çözmesi gerekiyor. Diğer taraftan adaylar, felsefe sorusu çözmeden Felsefe Öğretmenliği, sosyoloji çözmeden Sosyoloji ve psikoloji sorusu çözmeden de Psikoloji bölümünü seçecek.

Yine geçen yıl YGS ile öğrenci alan Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi gibi bölümler eğer YGS yerine getirilen TYT ile alırsa adaylar, sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik sorusu çözerek bu bölümlere girebilecekler. Geçen yıl YGS'de 14 Fizik, 13 Kimya, 13 biyoloji sorusu sorulmuştu ve programların puanlamasında bu derslerin sorularının da etkisi olmuştu.

Alanlardan soru az

Bazı programlarda ise adaylar, girmek istedikleri bölümlerle ilgili sorulardan daha fazla Türkçe ve Matematik sorusu çözecekler. Tüm adaylar ilk aşama sınavı olan TYT'ye girmek zorunda. TYT'de 40 Türkçe, 40 Temel Matematik sorusu sorulacak. TYT'nin lisans puanları hesaplanırken katkısı yüzde 40 olacak.

Tarih bölümü geçen yıl TS-2 ile alıyordu. Bu yıl Sözel puan türüyle alacak. Adayın bu puan türü için girmek zorunda olduğu Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 sınavında 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih, 6 Coğrafya sorusu çıkacak. Bu sınavın etkisi yüzde 50 olacak. Adayın girmek zorunda olduğu ikinci sınav olan Sosyal Bilimler-2 sınavında ise 11 Tarih, 11 Coğrafya, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 12 Felsefe Grubu sorusu yer alacak. Bu sınavın da etkisi yüzde 50. Yani Tarih bölümüne girecek aday, 21 tarih sorusu cevaplarken, TYT ile birlikte 64 Türkçe, 40 Matematik sorusu cevaplayacak. Geçen yıl bu puan türü için YGS'de 15, LYS'de 44 tarih sorusu soruluyordu.

Kimya Mühendisliği için de adaylar Matematik ve Fen Bilimleri sınavlarına girecek; 13 Kimya, 14 Fizik, 13 Biyoloji sorusu çözecekler. Aynı adaylar Matematikten ise TYT'de 40, ikinci aşama Matematik sınavında da 40 olmak üzere 80 soru cevaplayacaklar.

Güzel sanatlarda tarih yok

YKS'de soru sayılarının azaltılmasına yönelik güzel sanatlar liselerinden tepki geliyor. Bir tarih öğretmeninin eleştirisi şöyle: "TYT'de Türkçe ve Matematik sorularını çözüp barajı aşan adaylar, ikinci oturuma katılmadan yetenek sınavına girebilecek. Öğrenciler tarih sorusu çözmeyecekleri için artık dersi de önemsemiyorlar. Geleceğin resim ve müzik öğretmenleri, iç mimarları, tarih altyapısı olmadan, Atatürk'ü bilmeden, milli kimlik kazanmadan yetişecekler. Bu hatadan dönülmeli."

50 sorudan 17'ye düştü

Soru sayılarının azaltılması, bazı derslerin, ilgili bölümlerin puanlamasında etkisinin kalkması ya da azaltılmasıyla ilgili pek çok kesimden tepki geliyor. Türk Coğrafya Kurumu da YKS'de coğrafya sorularının 17'ye düşmesini eleştiriyor. Geçen yıl YGS ve LYS'de 50 coğrafya sorusu vardı. Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "Soru sayıları bu derslerin ortaöğretimdeki konumunu ve ağırlığını belirlediğinden ortaöğretimde önemli-önemsiz ders ve öğretmen ayrımları ortaya çıkacaktır" deniliyor. Coğrafya dersinin toplum için önemine dikkat çekilen açıklama şöyle:

"Coğrafya derslerinde edinilen, toplumsal görev ve sorumluluk, yönetim becerisi, Vatan-millet-insanlık sevgisi, doğa bilinci, dünya barışı, geleceği planlama, kaynakların kullanımı, üretim faaliyetleri gibi birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecektir. Coğrafya öğretimi açısından geri dönülemez sonuçlar yaratacak üniversite giriş sınavlarında soru sayılarının azaltılması durumunun telafi edilmesi için gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz."

Öğretmenlerden ortak talep

Felsefe Grubu, Tarih ve Coğrafya Branş Öğretmenleri Platformu da yaptıkları açıklamada, yeni sınav sistemiyle ilgili aldıkları kararları kamuoyuyla paylaştı. Platformdan yapılan açıklama şöyle:

- Aynı günde yapılan iki oturumun iki farklı günde yapılması öğrencilerde zihinsel ve bedensel yorgunluğu azaltacaktır.

- Birinci oturum olarak adlandırılan TYT'de Sosyal ve Fen derslerinin de yer alması ona göre soru dağılımın yapılması gerekmektedir. Önerimiz, Türkçe: 30, Matematik: 30, Sosyal: 30 ve Fen Bilimleri: 30 soru olması yönünde.

- İkinci oturum sınavında soru sayılarının az olması hem geçerliliği düşürmekte hem de öğrencilerde bazı dersler veya konular arasında önemli önemsiz ayrımı yapılmasına yol açacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda MEB tarafından zorunlu görülen derslerin tüm adaylar için zorunlu olması ve soruların puan ağırlıklarının alanlara göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Matematik, Fen, Edebiyat-Sosyal ve Sosyal alanlarda en az 60 sorunun yer alması ve bu soru dağılımlarının MEB müfredatına göre dağıtılması daha kapsamlı ve geçerli bir sınavı oluşturacaktır.

- MEB 2017 Öğretim Programlarına Cumhuriyet tarihinde ilk defa kazanımlara "Değerler Eğitimini" entegre etmiştir. Hatta programların en ilgi çekici ve devrimi oluşturan tarafının "Değerler Eğitimi" ve öğrencilerin "Analitik ve Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi" olduğu vurgulanmıştır. MEB "Değerler Eğitimine" bu kadar önem verirken aynı ülkenin başka bir kurumu olan YÖK, Milli Değerlerinin öğretileceği Tarih dersi, manevi değerlerin öğretileceği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sadece sözel alanda zorunlu tutulması MEB ve YÖK arasında bir çelişkidir.

- Yine öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hedefleyen Felsefe ve Coğrafya derslerinin de sadece sözel alandan sınava girecek öğrenciler için zorunlu tutması MEB ve YÖK arasındaki çelişkiyi göstermekte. Bu sebeple Edebiyat-Sosyal-1 testinde Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Felsefe alanlarından; Sosyal-2 testinde ise Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından soru sorulmalı.

- Üniversitelerde Psikoloji, Sosyoloji, PDR, Hukuk, Kamu Yönetimi, siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde alana kaynaklık eden derslerin o alana ilişkin puan hesaplanmasında etkisiz olması doğru değildir. Bu bölümlerin üniversite puan türleri Sözel alana alınmalıdır.

YKS'nin içeriği ve soru sayılarıTYT