DGS 900 koşulu yerleştirme sonuçları açıklandı2014-DGS kılavuzundaki 900 numaralı koşula takılan ancak yargı kararıyla kontenjan kısıtlaması kalkan açık öğretim adalet ön lisans mezunlarının hukuk fakültelerine dikey geçiş yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2014-DGS Kılavuzu 900 numaralı koşul ile ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme işlemine ait sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuçlar, sadece bu yerleştirme için tercih hakkı bulunan adaylara açıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı aldığı için ileri bir tarihte verilecek aksi veya farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde, bu yerleştirme sonuçları, adaylar açısından kazanılmış hak kabul edilmeyecek. Böyle bir durumda ilk yerleştirme sonucu yükseköğretim programına yerleştirmesi yapılan ve bu programda eğitim-öğretimine devam eden adayların hakları saklı tutulacak.

Bu sonuca göre, tercihine yerleşen adayların, sonucunu kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını, 31 Temmuz 2015'e kadar, dilekçe örneğiyle ÖSYM'ye bildirmeleri zorunlu olacak. Bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan dilekçeler işleme alınmayacak ve adayların yerleştirme sonucunu istemedikleri kabul edilerek diğer işlemlere devam edilecek.

Belirtilen tarihe kadar yazılı beyanlarını ÖSYM'ye ulaştırmayan adaylar, 2014-DGS Tercih-3 yerleştirme sonucundan yararlanamayacak. 2014-DGS Tercih-3 yerleştirme sonucu ilk yerleştiği program bilgisi değişmeyen adayların dilekçe göndermeleri gerekmiyor.

5 Ağustos 2015 itibarıyla yerleştirme sonucunu kabul eden adaylarla ilgili bilgiler, ilgili yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek. Yerleşen adayların, 10-14 Ağustos'ta (en geç 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitimine kadar) yerleştirildikleri programa kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Bu tarihten sonra kayıt işlemi yapılmayacak.

Bu yerleştirmede başka bir programa yerleşenler, istedikleri takdirde ilk yerleştirildikleri programda eğitim-öğretimlerine devam edebilecek.

2014-DGS Tercih–3 Yerleştirme Sonuçları

2014-DGS Tercih–3 Yerleştirme İle İlgili Dilekçe
DGS