YÖK 2017-2018 Tıp ve Hukuk Fakülteleri Taban Puanlarını Açıkladı mı?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, tıp ve hukuk alanlarına 'başarı sırası' sınırlaması getirdi. Buna göre, tıp fakültelerine en düşük 40 bininci (40.000), hukuk fakültelerine ise en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, tıp ve hukuk alanlarına 'başarı sırası' sınırlaması getirdi. Buna göre, tıp fakültelerine en düşük 40 bininci (40.000), hukuk fakültelerine ise en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adaylar yerleştirilecek. Üniversite sınavlarındaki sıralamada daha geriye düşenler, bu fakültelere gidemeyecek.

YÖK, tıp ve hukuk programlarına yerleşen öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığını belirledi. Tıp programına 2010 ÖSYS'de 20 bin 200'üncü, 2014 ÖSYS'de 101 bininci, hukuk programına 2010 yılında 177 bininci, 2014 ÖSYS'de 366 bininci adayın yerleştiğini tespit etti. Kurul, söz konusu bölümlerde belli aralıkta yer alan öğrencilerden okuması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda 2015

ÖSYS için YÖK Başkanlığı'nca verilen karar şöyle:

"-Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde tıp programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine,

-Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,

-Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair milletlerarası anlaşma dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki tıp ve hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' şartlarının yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine karar verilmiştir."

YÖK, bu uygulamanın, önümüzdeki yıllarda diğer alanlarda da yaygınlaştırılacağını açıkladı.