Doktor Öğretim Görevlisi, öğretim üyesi statüsünde sayılıyor mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeyle akademide de köklü değişiklikler yapılacak. YÖK, yardımcı doçentliğin kaldırılmasını öngören düzenlemeyle ilgili ilgili detayları paylaştı. Buna göre, 36 bin yardımcı doçent, geçici olarak Doktor Öğretim Görevlisi olacak. Doçentlik için 65 olan dil barajı 55'e çekildi. Ancak üniversitelere kendi barajlarını belirleme yetkisi verildi. Dil notunun aşağı çekilmesi ise seviye düşer eleştirilerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği taslağı kamuoyu ile paylaştı. Haftaya Meclis'e getirilmesi beklenen düzenlemeye akademide köklü değişiklikler içeriyor. Yardımcı Doçentlik kalkarken yerine 'Doktor Öğretim Görevlisi' kadrosu gelecek. Doçentliğe geçişte ise sözlü sınav kalkacak, asgari dil şartında seviye düşürülecek ve üniversitelere bu konuda yetki verilecek. Akademik personelin verimli kullanılması için de Akademik Kariyer Platformu kurulacak. Dil notunun şağıya çekilmesi, 'akademik seviye düşer' tartışmasına neden oldu.

ÜAK İŞLEVSEL HALE GETİRİLECEK

Değişikliğe göre, doktorasını tamamlayanların üniversitelerdeki istihdamını koordine etmek amacıyla Akademik Kariyer Platformu kurulacak. Platform sayesinde mezunlar kendilerine doğru ve hızlı bir şekilde üniversite pozisyonu bulabilecek. Son yıllarda üniversite sayısının hızla artması karşısında işlevselliği azalan Üniversitelerarası Kurul teşkilat şemasında da yetkiler azaltılmadan daha verimli ve hızlı çalışabilmesi için Yönetim Kurulu oluşturulacak. ÜAK’ın doçentlik süreçlerini daha hızlandırabilmesi için bazı değişikliklere gidilecek.

ÜNİVERSİTELERE YETKİ DEVRİ

Doktor unvanına sahip araştırma görevlisi ve uzmanlar ders verebilecek. Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumlarına geri dönebilmesi süreci üniversite tarafından yürütülebilecek. Tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisi de üniversiteler de olacak. Sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının çalıştırılabilmesi sürecini de üniversiteler yürütülebilecek.

DOKTORADAN SONRA DOÇENTLİK

Düzenleme ile doktorasını bitirenler doğrudan doçentliğe başvurabilecek. Mevcut durumda Yardımcı Doçent kadrosunda olan 36 bin öğretim üyesi de hak kaybı olmadan “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosuna herhangi bir işlem ve şarta gerek duymaksızın geçirilecek. Bu kadrodaki aylık ücretler de, yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacak. YÖK, geçici bir kadro olan “Doktor Öğretim Görevlisi”nin sistemdeki mevcut öğretim görevlisi kadrosundan farklı olduğunu da açıkladı. Buna göre, mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değilken, "Doktor Öğretim Görevlisi” öğretim üyesi statüsünde olacak.

DİL BARAJINA YENİ STANDART

Mevcut sistemde doçentlik başvuruları, yabancı dil barajı, eser inceleme ve sözlü sınav olarak üç aşamada değerlendiriliyor. Yeni düzenleme ile yabancı dilde asgari 65 puan ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacak. Mevcut sistemde asgari 65 olan yabancı dil puan şartı, doktora için gerekli olan asgari 55 puandan aşağı olmamak kaydıyla ilgili üniversite tarafından belirlenebilecek. Üniversitelerin bir kısmı mevcut uygulamada doçentlik kadrosuna atama için bunun üzerinde puan arıyordu. Yeni sistemde üniversiteler isterlerse 55 puan ile de yetinebilecek. Bu konuda yetki üniversitelerin kurullarında olacak. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından sadece eser incelemesi süreci gerçekleştirilecek ve başarılı olan adaylara “Doçentlik Yeterlik Belgesi” verilecek.

KALİTE DÜŞÜRÜLMEMELİ

Yeni sistemin en çok dil barajıyla ilgili kriteri tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada akademide kalitenin düşeceğine yönelik endişeler dile getirildi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de dil sınavındaki değişikliğin kaliteyi düşüreceğini savundu. Görür şöyle konuştu: "Yardımcı doçentlik kaldırılabilir. Zaten dünyanın birçok ülkesinde yardımcı profesörlük şeklinde ifade ediliyor. Burada önemli olan üniversitelerin bilimsel üretiminin ve öğretim üyesi kalitesinin son derece azaldığı, üniversitelerin çağdaşlarından gerçekten geri kaldığı ve tabela üniversitelerin anormal şekilde çoğaldığı bir ülkede yapılacak en büyük kötülük akademik atama ve yükseltmelerde kaliteyi ve ölçütleri düşürmek olur. Ünvanlar değişsin ama ülkeseverliğin gereği akademik atama ve yükseltmelerde uluslararası ölçütlere, kalitelere riayet etmeniz gerekir. Dil seviyesini düşürelim dediğiniz zaman, az bilse de olur denilirse kabul edilemez. Zaten tabela üniversiteleri oluşturmak suretiyle bu ülkeye gerçekten çok zarar verdik."

TOEFL GİBİ OLACAK

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Yrd. Doç.Dr. Vahdet Özkoçak ise dil sınavında yeni sistemde TOEFL benzeri bir uygulamanın yapılacağını kaydederek şunları söyledi: "Ben yardımcı doçent kadrosundayım. Düzenlemeden etkileniyorum ve Doktor Öğretim Görevlisi olacağım. Özlük haklarımız biraz daha iyileştirilecek. Ancak biz hali hazırda öğretim görevlileri olduğu için bize verilecek ismin Uzman Öğretim Üyesi olarak değiştirilmesini talep ettik. Bunun dışında dil sınavında yapılan değişiklik oldukça önemli. Bu şekilde akademisyen açığı olan özellikle ücra yerlerdeki üniversitelere başvurular artacak. Dil sınavında inisiyatif üniversitelerde olacak. İsteyen üniversite barajını 55'e çekebilecek. Ancak dil sınavının yapısı da değişecek ve tıpkı TOEFL gibi okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi beceriler ölçülecek."

DOÇENTLİKTE SORU-CEVAPLA YENİ SİSTEM TIKLA İNDİR
YÖK