Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?KPSS 2016/2 tercihleri 21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Yaklaşık 6 milyon adayın 2051 kadro için tercih yapması bekleniyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tamamlanmasıyla KPSS 2016/2 tercihleri 21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Yaklaşık 6 milyon adayın 2051 kadro için tercih yapması bekleniyor. ÖSYM tarafından alınan tercihler 21 Aralık 2016 tarihinde başladı ve 30 Aralık 2016 tarihinde sona erecek. KPSS tercihlerindeki yeni düzenleme gözlerden kaçmadı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin FETÖ kapsamında soruşturmaları devam ediyor. KPSS 2016/2 tercih kılavuzuna "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" koşulu eklendi. Yeni dönem atamalarında güvenlik sağlanması amacıyla tercihlere "Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması" şartı 7225 nitelik koduyla eklendi. Peki 7225 nitelik kodu nedir ve güvenlik soruşturması nasıl yapılır?

RESMİ GAZETE'DE DE YAYIMLANMIŞTI

Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen memurluğa alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak “Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak” ifadesi de eklendi.

7225 nitelik kodu ve güvenlik soruşturması ile ilgili siz değerli okurları aydınlatmaya çalışacağız.

ÖSYM KPSS 2016/2 tercih kılavuzunun Özel Koşullar ekinde belirtilen 7225 nitelik kodu kodu, güvenlik soruşturması yaptırma şartını kapsıyor.

Güvenlik soruşturması nedir: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

Arşiv araştırması nedir: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Açıklandığı gibi , güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır.Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir.Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

1-)Emniyet Genel Müdürlüğü
2-)Mahalli mülki İdare Amirlikleri(Valilik ve kaymakamlıklar)
3-)Milli İstihbarat Teşkilatı

Güvenlik sorşturması ve arşiv araştırması kaç gün sürer?

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından başlayarak arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir . Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladır.
KPSS