2018 KPSS Memur Atama Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?2018 Lisans KPSS Mayıs’ta yapılacak. Sınav diğer yıllara göre daha erken yapılacağı için 2018-1 merkezi memur yerleştirme takvimi de adaylar için önem arz etmektedir. Bu haberimizde memur yerleştirme takvimini ve süreci sizler için hep birlikte değerlendireceğiz. 2018-1 merkezi memur yerleştirme tercihleri Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacaktır.Peki KPSS yerleştirme takvimi ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, KPSS takviminin bu ay yayınlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bugün saat 10:00'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya memurlar.net olarak bizler de katıldık.

Bütçe kanununda yer alan çok az sayıda olan 5 bin atama izninden dolayı, 2018 yılında KPSS yerleştirme takviminin yayınlanıp yayınlanmayacağını sorduk.

Bakan Müezzinoğlu, KPSS yerleştirme takviminin bu ay içinde açıklanacağını belirtti.

Sözlü sınavların adaletsizlik oluşturduğunu, adayların FETÖ'cü olup olmadıklarının istihbarat kurumlarınca araştırılması gerektiğine dikkat çekerek, sözlü sınav uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını sorduk.

Bakan Müezzinoğlu, sözlü sınavlara devam edileceğini, istihbarat raporlarının tek başına yeterli olmadığını ayrıca sözlü sınavlarda adayların analiz yapma, sorun çözebilme gibi diğer yeteneklerinin de ölçüldüğünü söyledi.

Atama yapılacak kadrolar Nasıl Belirlenecek?

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkındaki yönetmeliğin 20. maddesinde atama yapılacak kadroların nasıl belirleneceği belirlenmiştir. Kadroların belirlenme süresiyle ilgili DPB’ye tam yetki verilmiştir.

Madde 20- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye başvurur.

Yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, sınavın yapılacağı tarihten 4 ay önce DPB’ye doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır.

DPB bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu, sınavın yapılacağı tarihten 3 ay önce ÖSYM’ye manyetik ortamda bildirir. ÖSYM, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye DPB yetkilidir.

(Ek fıkra : 8/7/2009-2009/15245 B.K.K.) DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.

DEĞERLENDİRME: Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerleştirme takvimi Ocak ayında açıklanacaktır. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Ocak sonunda takvimin açıklanacağı yönündedir. 2018-1 merkezi memur yerleştirmesi 2018 KPSS puanıyla yapılacak ilk memur ataması olacaktır.

2018’de mezun olacakların mağdur olmayacağı bir takvimin açıklanması bekleniyor. 2018 KPSS sonuçları Haziran’da açıklanacaktır. 2018-1 yerleştirmesinin de başvuru ve sonuçlarının Haziran ayı içerisinde tamamlanacak şekilde bir takvimin açıklanacağını öngörüyoruz.

KPSS Atama yapılacak kadroları öğrenmek için tıklayınız
KPSS