KPSS A Grubu puan türleri nelerdir?Şubat ayında yapılan KPSS Genel Yönetmelik değişikliğinde Genel Yönetmeliğe eklenen madde şu şekildeydi;

"Geçici Madde 10 - (A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır." Bu hüküm 2016 KPSS kılavuzunda da yer alıyor.

Peki bir puanın A Grubuna yönelik puan olup olmadığı nasıl anlaşılacaktır?

Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde;

"A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevler..." şeklinde tanımlanmıştır.

KPSS sonucunda adayların girmiş olduğu oturumlar neticesinde toplamda 124 puan türü hesaplanmaktadır. İlk 3 puan(KPSSP1,P2,P3) Genel Yetenek Genel Kültür testleri sonucu, KPSSP8'e kadar puanlar ise 2013 YDS'ye veya sonrasındaki YDS'lere girilmesi sonucu oluşan puanlardır.

KPSSP9'dan itibaren Cumartesi Sabah oturumu sonrasında yapılan oturumlar sonucu elde edilen puanlar hesaplanmaktadır.

Öğretmenlik alımına ilişkin KPSSP10 ve KPSSP121, Diyanet İşleri Başkanlığı alımları için ise en son eklenen KPSSP122, 123, 124 puanları bulunmaktadır. Tabi KPSSP93 ve P94 önlisans ve ortaöğretime ilişkindir.

B Grubu personel alımlarında lisans düzeyinde KPSSP3 puanının kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bazı kamu kurumları P1 ve P2 puanını da kullanabilmektedir.

A Grubu kadrolarda da KPSSP1-P8 arası puanlar kullanılabilmektedir ki bu puanlar aynı zamanda B Grubu kadrolarda da kullanılabilmektedir.

Genel Yönetmelikteki anılan maddede ifadesi geçen "2016 KPSS puan türleri" nden( KPSSP1, P2, P3 puanları kullanılsa dahi) A grubu sınav ilanlarında kullanılan KPSSP1-P120 arası puanlar kastedilmektedir.

A Grubu adaylar, 2016 KPSSP1-P120 arası puanları, A Grubu kadrolar için 2017 KPSS sonuçları açıklanıncaya kadar kullanılabilecek, B Grubu alımlar için ise 2018 KPSS açıklanıncaya kadar kullanabilecek.

Sonuç olarak, A Grubu ve B Grubu alımlarda ortak kullanılan KPSSP1, P2, P3 puanları, 2016 KPSS özelinde, A Grubu için bir yıl yani kadro A Grubu kadro ise bir yıl, B Grubu için yani kadro B Grubu kadro için ise iki yıl süreyle geçerli olacaktır.
KPSS