KPSS A grubu alım sistemi nasıl işliyor?KPSS A Grubu sisteminin iyi anlaşılması için öncelikle bu sistemdeki bazı kavramların öğrenilmesi önemlidir. İlk yazımızda A Grubuna yönelik kafa karıştıran noktaları netleştireceğiz.

A Grubu (Kariyer Meslek) Nedir?

Uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir. Bu meslekler A Grubu puanlar denilen KPSS puanları ile alım yapılan mesleklerdir.

("Uzman" unvanlı her kadro A Grubu değildir. Örneğin, uzman çavuş, uzman doktor, uzman memur gibi unvanlar A Grubu meslek değildir.)

A Grubu kadrolar arasındaki ayrımlar

Denetim Kadrosu ve İdari Kadro Ayrımı; uzman ve kaymakam unvanları idari meslekler iken, müfettiş, denetçi, denetmen, kontrolör unvanları denetim kadrolarıdır.

Merkez ve Taşra Kadrosu Ayrımı; merkez personeli görev yeri Ankara olan mesleklerdir ve Devlet Personel Uzmanı, Kalkınma Uzmanı, Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi gibi meslekler merkezde görev yaparlar. Ankara merkez teşkilat dışındaki teşkilatlarda görev yapan personel ise taşra personelidir ve Gelir Uzmanı, Vergi Müfettişi, İl Planlama Uzmanı gibi meslekler taşrada görev yaparlar.

A Grubu puan nedir?

KPSS sisteminde 120 tane puan bulunmaktadır. KPSS puan türleri aşağıdaki gibidir:Örneğin, Gelir Uzman Yardımcılığı - P49, İl Planlama Uzman Yardımcılığı -P31 puanlarıyla adayları kurum sınavına çağırmaktadır.

A Grubu kadrolara nasıl giriliyor?

Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar. Bu konuya sonraki dosyamızda detaylı olarak değinilecektir.

Kurumlar A Grubu kadroları neye göre alıyorlar?

Her kurum, kendi kariyer meslek personelinin alımı, çalışma şartları ve yetkilerine yönelik bir yönetmelik çıkarır. Bu yönetmelikte alınacak personelde bulunması gereken şartlara da yer verilir.

Yeterlilik süreci nedir?

A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi mesleğe girdikten sonra kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir.

Göreve girdikten 2 yıl sonra kariyer meslekler konusu belirlerler ve 3'üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar. Ayrıca 3 yıl sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav yapılır. Ancak bazı kurumlarda sadece sözlü sınav yapılmaktadır.

Bunun yanında mevzuat değişikliği ile merkez (Ankara) uzmanlık mesleklerine yeterlilik süreci sonuna kadar KPDS C seviyesi (70) puan alma şartı da getirilmiştir.

Yeterlilik süreci sonunda ne oluyor?

Yeterlilik süreci en az üç yıl sürmektedir ve bu süreç sonunda tez ve yapılan sınavlarda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır. Aşağıdaki tabloda bunlar gösterilmiştir.Maaş Durumları

Mevcut durumda mesleğe yeni girecek olan bir uzman yardımcısı aylık ortalama 3300 civarı bir maaş almaktadır. Yeterlik sürecinden sonra uzman unvanlı kadroya atanınca bu maaş 4400 TL dolaylarında olacaktır.

Yurt Dışı İmkanı

A grubu kadrolar diğer mesleklere göre daha çok yurtdışı görevlere veya eğitimlere gitme imkanına sahiptir. Bazı kurumlar, meslek personelinin yurtdışına belli sürelerle gitmesi hususunda özel destek vermektedir.

Yükselme imkanı

Kariyer meslek mensupları belli hizmet sürelerinin tamamlanması veya ihtiyaca göre daha erken bir sürede daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, başkan yardımcısı, başkan, müsteşar yardımcısı, müsteşar, vali, teftiş kurulu başkanı, grup başkanı gibi üst düzey kamu görevlerine atanabilmektedir. Şuan Türkiye'de bu makamlarda bulunan kişilerin önemli bir çoğunluğu A Grubu meslek mensubu kişilerdir.
KPSS