A ve B Grubu Memur Kadrosu Ne Demektir, Nasıl Atanılır?Yerleştirme süreci nasıl yapılıyor, yerleştirme sonrasında atama süreci nasıl işliyor, yerleşip atanmak istemeyen ne yapmalı, atanıp da göreve başlamayan ne yapmalı? İşte merak edilen soruların detayları...

Memur Kadroları Nasıl Belirlenir?

Öncelikle ÖSYM tarafından yerleştirmenin hangi aşamalardan geçerek yapıldığını açıklayalım.

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını her yıl Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirirler. DPB, yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, gerekli düzeltmeleri yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir.
Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadroların sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

Daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alır ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir.

(A) Grubu Memur Kadrosu Ne Demektir, Nasıl Atanılır?

Burada konunun açıkça anlaşılması için (A) ve (B) grubu memur kadrolarının neler olduğunu açıklamakta yarar var.

(A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS’nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Denetmen Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı gibi.)

Bu kadrolara atanmak isteyenlerin KPSS’den puan aldıktan sonra her Kurum’un ayrı olarak açacağı yarışma sınavını kazanmaları zorunludur.

(B) Grubu Memur Kadrosu Ne Demektir, Nasıl Atanılır?

(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ gibi). Bu kişiler ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile değil her Kurum’un kendisinin açacağı yarışma sınavları ile kadrolara atanır.

(B) grubu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Yerleştirme sonrasında başkaca bir sınava girmelerine gerek kalmaz.

Yerleştirme Yapıldığında Ne Yapmak Gerekir?

Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeniz gerekmektedir.

Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Ayni Puanı Tekrar Kullanabilir miyim?

(B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz.

Altını çiziyoruz, ataması yapılmasa dahi yerleştirmesi yapılan aday bir daha ayni puanı kullanarak ÖSYM aracılığı ile memurluğa yerleşemez. Yani bir kere tercih yapıp yerleştirildikten sonra o yerleştirilen puan yanar. Ancak başka bir KPSS sınavına girip yeniden puan alabilir.

(A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. (A) grubu kadrolar ayni puanı kullanarak başka kurumlara da başvurabilir, puanın bir kere kullanılması ile o puan yanmaz.

Süresinde Belgeleri Vermezseniz Ne Olur?

Atama kavramı devlet memurluğuna giriş için kişiye gönderilen atama emrini ifade eder.

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri süresinde vermemeniz halinde atamanız yapılmayacaktır. Belgeleri süresinde vermiş olsanız dahi belgelerin incelenmesinden yerleştirildiğiniz kadroya uygun niteliklere sahip olmadığınız anlaşılır yada yanlış bilgi verdiğiniz anlaşılır ise atamanız ilgili Kurumca yapılır.

Ataması yapıldıktan sonra dahi uygun niteliklere haiz olmadığı anlaşılan kişilerin atamaları iptal edilir. Aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.

Memurluktan Feragat Edilebilir mi?

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.

Atama işlemi Kurumca sizin ilgili kadroya atanma kararınızı ifade eder. Bu karar size iadeli taahhütlü olarak Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilir. Tebliğ sonrasında ikamet ettiğiniz ile atanmış iseniz bir gün, başka bir ile atanmış iseniz 15 günlük başlama süreniz vardır. Bu süre içerisinde göreve başlamak zorundasınızdır. Yani artık bu aşamadan sonra yerleştirildiğiniz kadrodan feragat edemezsiniz.
Atama işlemlerinizin yapılmasına ve size tebliğ edilmesine karşın yasal süresi içerisinde göreve başlamamanız halinde “memurluktan çekilmiş” sayılırsınız.
Memurluktan çekilen kişiler 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile tekrardan atanamaz. Dolayısıyla bir yıl boyunca memuriyetten yasaklanırsınız.

Başka Kuruma Geçiş Muvafakatsız Olur mu?

Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır.

Bir defa memur olan kişinin muvafakat olmadan başka kuruma geçmesi mümkün değildir. Memurluğa yalnızca bir kez “açıktan atama” şeklinde girilir, sonrasında ise yanlızca “kurumlara arası naklen atama” olur.

Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Muvafakat sürecinin nasıl olacağını daha önce yazılarımızda ayrıntılı olarak defaatle açıkladık. Şu yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz: http://goo.gl/n0ibJ http://goo.gl/d3FWA
Muvafakat sürecini elden takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz.

Eğer bir sözleşmeli pozisyona (399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz. Ayni şekilde sözleşmeli pozisyonda iken memur olursanız da sözleşmenizi feshedip memurluğu başlayabilirsiniz.
KPSS