KPSS tercihlerinde yedek aday yerleştirmesi yapılıyor mu?KPSS tercihlerinde yedek aday yerleştirmesi yapılabilir mi? KPSS Yerleştirmelerinde Yedek Aday Uygulaması Olabilir Mi?

KPSS yerleştirmeleri sonucu yerleşen adayların tümü yerleştiği kurumda göreve başlamamaktadır. Aday, yerleştiği kuruma belge sunmamakta, gereken belgeleri(örneğin; özel koşula ilişkin belgeler) sunamamakta veya sunduğu belgeler ataması için yeterli (ÖSYM sistemine yanlış mezuniyet girilmesi gibi) olmamaktadır. Sonuçta kadro belli bir süre boş kalmakta; 2. Yerleştirme dönemi beklenmekte veya söz konusu kadro naklen/açıktan atama yoluyla doldurulmaktadır.

KPSS Genel Yönetmeliğinin "Yerleştirme" başlıklı 23 üncü maddesinde; "Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır." hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda ÖSYM'ce kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılmaktadır.

Peki herhangi bir yerleştirme döneminde kamu kurumlarındaki kadroların boş kalmaması için yedek aday uygulaması söz konusu olabilir mi?

Genel Yönetmeliğin "Ek yerleştirme yapılması" başlıklı 24 üncü maddesi şu şekildedir:

"Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler.

Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme, bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde yazılı yol izlenerek yapılır.

Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramaz."

Bu hükme göre, boş kadrolara Yönetmelikteki aynı usul izlenerek yerleştirme yapılabileceği belirtilmektedir. 2014/3 KPSS Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yapılan merkezi yerleştirme, Genel Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılmış bir yerleştirme olmuştur.

Yedek aday uygulamasına yönelik Genel Yönetmelikte hüküm bulunmamasına rağmen kadroların boş kalmaması amacıyla ve adayların ve kamu kurumlarının lehine olan bu uygulama, 23 ve 24 üncü maddeler birlikte değerlendirildiğinde, merkezi yerleştirmedeki 30 tercihinden herhangi birine yerleşemeyen adayın bu tercihleri arasında yedek olabileceği bir tercihine yerleşmesi sağlanarak gerçekleştirilebilir. Asıl aday herhangi bir sebeple göreve başlamadıysa veya başlayıp da ataması iptal edildiyse yedek yerleşen adayın ataması yapılabilecektir. Yedek yerleşen aday ise, asıl aday gibi Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesindeki hüküm gereği aynı puan ile sonraki merkezi yerleştirmelere katılamayacaktır.

ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerinde yedek aday uygulamasına başlamasıyla hem adayların hem de kamu kurumlarının bu durumdan memnuniyet duyacağını söyleyebiliriz.
KPSS