Açıktan Atama ve Nakil Sayıları Belli Oldu mu?2017 yılında atama yapılacak kadro sayısına ilişkin olarak basında çeşitli rakamlar yer almasına rağmen, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, 2017 yılında Devlet memuru ve öğretim elemanı kadrolarına yapılacak toplam atama sayısı toplamı "9.000" olarak yer aldı. Ancak bu sayıya, bazı kadrolara yapılacak atamalar dahil değil.

Meclise sunulan 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, Devlet memuriyeti ve öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atama sayısı üst sınırı 2017 yılı için 9.000 olarak belirlendi.

Tasarının ilgili hükümlerinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda;

**Kamu kurum ve kuruluşlarına ait serbest memur kadrolarına, 2017 yılında açıktan veya nakil suretiyle en fazla 5.000 atama yapılabilecek. (2016 yılında bu rakam 51.000)

**Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, boş öğretim elemanı kadrolarına 2017 yılında açıktan veya nakil suretiyle en fazla 4.000 atama yapılabilecek. (2016 yılında bu sayı 5.000). Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2016 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilecek.

Ancak, genellikle Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmeler yapılırken verilecek önergelerle kadro sayısında artış yapılabileceği gibi, yıl içerisinde yapılan bazı düzenlemelerle de kadro artışına gidilebilecek.

Öte yandan, 2017 yılında kamuda emniyet ve silahlı kuvvetler kadrolarına yapılacak atamalar, engelli atamaları, hakim ve savcı atamaları, doktor atamaları, sözleşmeli personel atamaları gibi atamalara ilişkin sayılar ise Bütçe Kanunu Tasarısında belirtilen 9.000 rakamına dahil değil.
KPSS