2018 KPSS'ye Hazırlananlar için Yol HaritasıOrtaöğretim, önlisans ve lisans alanlarında yapılacak olan 2018 KPSS öncesinde adaylar sınava katılabilmek için hangi kriterleri sağlamalıdır? Sınava hangi düzeyden başvuru yapacaklar?

- Kamu Personel Seçme Sınavı (2018 KPSS Lisans) (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçlar Haziran 2018'de duyurulacak. Sınava başvurular ise Mart 2018'de alınacak.

- KPSS Lisans Alan Bilgisi, Mayıs 2018'de yapılacak, sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2017 / Ağustos 2017

2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2017 / Ağustos 2017

2017-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2017

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:
Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:
Ağustos 2017

DHBT Başvuru:
Eylül - Ekim 2017

Kamu Personel Seçme Sınavı 2017 yılında 3 farklı öğrenim türünde yapılacağı için büyük önem taşıyacaktır. Sınava kamu kurumlarında B grubu kadro olarak adlandırılan ve en çok personel alımının yapıldığı merkezi atamalara başvuru yapabilmek için adayların mutlaka katılması gerekmektedir.

2017 KPSS başvurularını kimler yapabilecek?

Çift yıllarda yapılan KPSS'lerde tüm öğrenim düzeyleri için sınavlar düzenlendiği için Ortaöğretim (lise ve meslek lisesi), önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ile iki yıllık açıköğretim) ve lisans (dört ve daha fazla süreli yükseköğretim programları) türlerinin sadece birinden aşağıda belirttiğimiz koşulları sağlayan adaylar öğrenim alanlarına göre sınava gireceklerdir.

1- Ortaöğretim Alanı: Ortaöğretim ve Önlisans alanında KPSS Ekim ayının son haftası yapıldığı için bu sınava KPSS Lisans sınavına başvuruların yapıldığı son gün itibariyle lisans mezunu olmayan adaylar içerisinden; ortaöğretim okullarından, önlisans bölümlerinden mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Konuyu daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklayalım. 2016 KPSS'de ortaöğretim ve önlisans alanlarında başvurular Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava ortaöğretim yada önlisans alanından girilebilmesi için bir adayın kesinlikle lisans mezunu olmaması gerekmektedir. Bir adayın lisans mezunu olup olmadığına ise 2018 KPSS'de lisans düzeyinde yapılan sınavın son başvuru tarihi dikkate alınarak bakılmıştır. 2016 KPSS Lisans sınavı için başvurular Mayıs 2016 tarihileri arasında alınmıştı. Buna göre Mayıs 2016 tarihi itibari ile herhangi bir lisans programından mezun olan adayların sınava ortaöğretim/önlisans alanlarından girme şansları olmamıştır.Mayıs 2016 tarihinden sonra mezun olan adaylar ise sınava ortaöğretim veya önlisans düzeyinden girebilmiştir. Sınavlara başvuru tarihleri büyük bir değişiklik olmazsa 2018 yılında da benzer dönemlerde yapılacağı için, 2018 KPSS Lisans başvurularının son günü olan tarihte (Ağustos 2018) adayın son mezuniyet durumu KPSS'de hangi öğrenim düzeyinden sınava gireceğini belirleyecektir.

2- Önlisans Alanı: KPSS'de ortaöğretim ve önlisans başvuruları birlikte alındığı için yukarıda belirttiğimiz koşullar Önlisans içinde geçerlidir. 2018 KPSS'nin geçerliliği 2 yıl olacağı için ortaöğretim/önlisans alanlarından başvurular Ağustos 2018 tarihlerinde alınacaktır. Başvurular sırasında isteyen adaylar bu alanlardan mezun olmasalar bile 2 yıl içerisinde mezun olabilme durumları olursa başvuru yapabilirler.

3- Lisans Alanı: Lisans programlarından mezun olan yada mezun olabilecek durumda olan adaylar KPSS'ye lisans programından başvuru yapabilir. Bir adayın sınava Lisans düzeyinden girebilmesi için başvuruların yapıldığı son tarih itibariyle herhangi bir lisans programından mezun olması gerekir.Biz açıklamamızı yine 2016 KPSS'yi dikkate alarak yapacağız. 2016 KPSS lisans başvuruları Mayıs 2016 tarihleri arasında yapıldığı için başvuruların son tarihi olan Mayıs 2016 gününde lisans programlarının birinden mezun durumda olan adaylar sınava mecburen lisans düzeyinden başvuru yapmışlardır; fakat bu tarihten sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumunu gözönünde bulundurarak KPSS'ye lisans veya ortaöğretim/önlisans düzeyinden girebilmiştir.Her iki düzeyden ise sınava girebilme durumu yoktur. 2018 KPSS Lisans içinde başvurular Mart 2018 tarihleri arasında , Ortaöğretim ve Önlisansta ise Ağustos 2018 tarihlerinde alınacaktır.
KPSS