LYS Sınavı ile YGS Arasındaki Fark Nedir?

2018 YGS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adaylarının en çok merak ettiği soru "LYS Sınavı ile YGS Arasındaki Fark Nedir?" oldu.Üniversiteli olma yolunda LYS ile kaldığı yerden yarışa devam etmek isteyenler bu sorunun cevabını merak ediyor.Üniversiteye girişte tüm merak edilen detaylar sinavtakvim.com'te olacak.

Üniversite sınavı, YGS ve LYS'lerle bir bütünlük arz ediyor. YGS sınavı, özellikle Türkçe testi uzun paragraf soruları sebebiyle zordu. Bazı öğrenciler YGS'nin kötü geçmesi nedeniyle LYS'lere hazırlanmayı bırakıyor. Halbuki puanların büyük bir kısmını bu sınavlardan alınan netice etkiliyor. Üstelik LYS'lerde yorum yerine bilgi soruluyor.

Üniversiteye hazırlık sürecinin ilk sınavı olan YGS, bu sene üçüncü kez uygulandı. YGS'de bazı test soruları kolay iken bazıları öğrencileri zorladı. Özellikle Türkçe gibi tüm öğrencilerin yapmak zorunda olduğu ortak testte paragraf niteliğindeki soruların beklenildiğinden fazla gelmesi öğrencilere zaman kaybettirdi. Sınava giren adayların birçoğu sınavı değerlendirirken bir kısmı ise sonuçların moralleri bozacağı endişesiyle sınav sorularına bakmamayı tercih ediyor. Özellikle sınavı hedeflediği gibi gitmeyen adaylar, kalan dönemde LYS hazırlıklarını bırakmayı düşünüyor. Fakat soruların zorluğu tüm öğrenciler için söz konusu olduğundan dolayı bundan sonra yapılacaklar daha anlamlı hale gelecektir.

Sınavı beklentilerin altında geçen adaylar durumlarını LYS'lerle nasıl telafi edebilirler? LYS'lerde puan artırıcı stratejiler nelerdir? YGS ve LYS testlerinin farkı nedir? Bu süreçte öğrenci ve velilere düşen görevler nelerdir? Bütün bu sorularda bilinçlenmek, hazırlık süreci içindeki öğrenci ve velilere önemli rehberlik oluşturacaktır.

YGS'NİN ETKİSİ YÜZDE 28-32

Üniversiteye hazırlıkta sistem gereği iki basamaklı sınav uygulanmaktadır. Ancak iki sınavda elde edilecek sonuçlara göre bir ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bundan ötürü adaylar için YGS'nin iyi veya kötü geçmesi çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü sınav sistemi YGS ve LYS'lerle bir bütünlük oluşturmaktadır. Tek basamaklı sınav sistemine göre iki basamaklı sınav sisteminin en önemli avantajı da budur. YGS sonuçları ortalama değerlendirmenin % 28-32'sine karşılık gelmektedir. Bundan dolayı hazırlıkta sınavın bütünü, gözden kaçırılmamalıdır. Geçen yılın sınav sonuçlarına bakıldığında birçok öğrencinin LYS'den sonra başarılarının yükseldiği ve hedeflerine ulaştıkları görülecektir. Bundan dolayı YGS'si beklentilerinin altında geçenler için moral bozmadan çalışmalarını artırarak devam ettirmek önemli olmaktadır.

PUANLAMADA BÜYÜK PAY LYS'LERDE

Öğrencilerin YGS'si hedeflediği gibi gitmemiş olabilir. Birçok aday YGS'yi iyi geçmediği düşüncesiyle LYS'ye girmek istemeyeceklerdir. Fakat adayların girdikleri YGS'nin LYS'lere etkisi maksimum yüzde 32 oranındadır. Geriye net yapma oranına göre başarıyı değiştirebilecek yüzde 65-70'lik bir dilim kalmaktadır. Adaylar bundan sonraki kalan iki buçuk aylık zamanı iyi bir biçimde değerlendirerek hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

REHAVETE KAPILMAYIN

YGS sonrası adaylarda gözlenen en önemli kayıp, çeşitli bahanelerle sınav sonrası rehavete kapılmaları ve çok önemli zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirememeleridir. Yapılması gereken en isabetli yaklaşım ise bir an önce, YGS psikolojisinden sıyrılmak ve LYS çalışmalarını artırarak devam ettirmektir. YGS sonuçlarının beklenilenin altında gelme endişesi, havaların ısınması, LYS konularının bilgiye dayanması, okul veya dershane devamsızlıkları, isteksiz ve bilinçsiz çalışma durumları öğrencileri hedefinden saptırmamalıdır. Adayların kalan zamanda 3-4 yıllık konuları hatırlayıp pekiştirmesi gerektiğinden dolayı fazla zaman kaybetmeden işe koyulmaları gerekiyor. LYS'ler, stratejik çalışan, zamanı verimli kullanan adayların karşılığını daha çok alacağı bir sınavlardır.

LYS SORULARININ FARKI, BİLGİYE DAYANMASI

LYS sorularının temel özelliği salt bilgiye dayanması, yorum gerektiren soru sayılarının sınırlı olmasıdır. Bilgiye dayalı sorular ise öğrenmenin ilk temelini oluşturmaktadır. Bu tür sorularda öğrencinin bilgiyi, sadece öğrenildiği şekilde doğru olarak hatırlaması istenir. Bu durumda adayların girecekleri LYS'lere kaynaklık eden derslere düzenli ve yoğun çalışması gerekiyor. Bu süreçte unutmayı en aza indirebilmek için öğrenilen materyalin sıkça tekrar edilmesi önemlidir.

LYS Başvuru ve Sınav Tarihleri 2018:

Lisans Yerleştirme Sınavları'na başvurular Nisan 2018 tarihleri arasında alınacak.

LYS-1 (Mat-2, Geometri) Haziran Pazar - 10.00

LYS-2 (Fizik, Kimya, Biyoloji) Haziran Cumartesi - 10.00

LYS-3 (Edebiyat, Coğrafya-1) Haziran Pazar - 10.00

LYS-4 (Tarih, Coğ-2, Felsefe ve Din Kül) Haziran Cumartesi - 10.00

LYS-5 (Yabancı Dil Sınavı) Haziran Pazar - 14.30

- YGS tüm derslerin ortak müfredatı baz alınarak yapılan genel bir testtir.

- LYS birinci aşamanın aksine her dersin başarısını ölçmeye dayalı branş testleri topluluğudur.

2- YGS'de YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 olmak üzere tam 12 ayrı puan türü bulunmaktadır. Bu puan türleri, öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkin rol oynayacak, aldıkları puan türlerine göre farklı tercihler yapabileceklerdir. Üniversiteye yerleşme için bu kilit noktalar büyük önem taşır. (Bu puan türleri arasındaki farkları az sonra açıklayacağız)

3- YGS ve LYS puan aralığı 100 ile 500 arasıdır

4- AOBP (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı) en büyük değeri 500 iken en düşük değeri 100 şeklinde hesaplanmaktadır.

5- Uzun süren tartışmalar sonucu belirlenen son duruma göre AOBP alan içi tercihlerde 0.15, alan dışı tercihlerde de bu katsayı 0.12 olarak saptandı. Mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunları, AOBP x 0.06 katsayı işlemi sonucunda elde ettikleri puanı yerleştirme puanlarına ekleyerek YÖK tarafından belirlenen bir branşa yerleştirilir.

6- Türkiye genelinde ilk 1000 kişi arasına giren adayların, ilk 1000'e girdiği puan türünde yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP'leri tercih edeceği bütün programlar için alan içi katsayısı (0.15) ile çarpılıyor. Bu kuram YGS ve LYS sonucu oluşan her puan türü için geçerlidir.

- Bu sistem gerçekten bilgi sahibi olan öğrenciyi ön plana çıkaracak bir yapıya sahip. Bu sebeple bilgi bu yıl her zamankinden çok daha değerli olacak.

- Meslek liselerini başarılı şekilde bitiren öğrenciler, bilgi ve becerilerini çok daha iyi bir zeminde kullanacakları bir sisteme kavuştular. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

- Yeni sistem öğrencinin meslek seçimi konusunda net karar vermesine olanak tanıyor. Dolayısı ile klasik programlar yerine ders odaklı bir program uygulanması çok mantıklı. ESÜYEM bu noktada gerekli desteği hedef odaklı eğitim sistemi ile öğrencisine veriyor.

- 2018 sınav sistemi öğrencinin bilgi ve başarısını sağlıklı şekilde ölçme olanağı sağlıyor. Buna bağlı olarak başarı değerlendirmesi ve gerekli yönlendirmeler artık daha kolay ve net. Sınav sonuçları ülke çapında daha objektif bir ölçüme olanak tanıyor..

- Bu sistemde öğrenciler test sürelerini daha verimli kullanıyor, olası sınav stresinden doğabilecek yanıt kaydırma vs problemlerden oluşacak sorunlar, öğrencinin geleceğini değil sadece ilgili sınavı etkiliyor. Böylece oluşabilecek zararlar minimize ediliyor.

- Zengin puan çeşitliliği ve ek sınav alabilme özgürlüğü sayesinde öğrenci daha fazla yerleşme seçeneğine sahip oluyor, bu da üniversitelerin kapılarını aralıyor.

LYS puan türleri ve girilebilecek okullar

MF - TS ve TM puan türlerinden sınava girecek adayların alması gereken sınavlar ve ders konuları yukarıdaki şemada kolaylıkla incelenebilir. Örneğin MF puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci sırasıyla:

1- 160 sorudan oluşan 160 dakikalık YGS (eski adıyla ÖSS) sınavına girmesi gerekir

2- LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmesi gerekir

Aynı şekilde TM puan türüne göre Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci yine önce YGS ve ardından LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına, TS puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programları için de yine YGS'nin ardından LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına girmesi gerekmektedir.


Peki hangi puan türü hangi lisans programlarına yerleştiriyor?

Bakınız işte bu noktada meslek seçiminize göre uygun puan türü devreye giriyor. Bu tabloyu iki ayrı şekilde incelemenize sunuyoruz:

Meslek isimlerine göre örnek sıralama Puan türlerine göre örnek sıralama

Yukarıda bulunan bağlantı dosyalarında görüldüğü gibi değişik puan türlerine göre değişik mesleklerin seçimi kolayca yapılabilmektedir.

YGS LYS net puan hesaplama programı indir

YÖK sanal tercih rehberi indir

YGS LYS başarı sırası hesaplama sihirbazı Tıkla İndir

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Kundak | Dantel | Kadin | Mhrs | Bilim